MUDr.Tomáš Navrátil
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Mostkovice, Prostějov-Čechovice
IČO: 720774 09 IČZ: 78937000 IČP: 78937001
Poskytujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé včetně závodní péče.

Mostkovice Prostějov Čechovice
Pondělí 7:30 13:00 Úterý 7:30 13:30
Středa 14:00 18:00 Středa 7:30 11:30
Pátek 7:30 13:00 Čtvrtek 7:30 13:30

Odběrové dny
Pondělí 7:30 10:30 Čtvrtek 7:30 10:00
tel. 582 362 887 tel. 582 363 191

datová schránka : pbdvipf