Smluvní pojišťovny

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Nepojištěné pacienty nebo klienty jiných pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu dle provedených výkonů a vyšetření.

Pracovně lékařská péče je realizována na základě individuální smlouvy s právním subjektem, který tuto péči požaduje pro své zaměstnance. Ceník výkonů pracovně lékařské péče je vždy součástí smlouvy jako její příloha.