O naší ordinaci

Naše ordinace byla pod mým vedení otevřena v lednu 2011 jako kontinuální pokračování soukromé praxe po mém kolegovi – MUDr. Jaroslavu Ferencovi. Do ordinace jsem nastoupil po mnohaleté praxi v Armádě České republiky, kde jsem působil jako vojenský lékař a vykonával činnosti spojené s ambulantní praxí praktického lékaře, dále jsem se zabýval problematikou v oblasti posudkové péče, v oblasti pracovně lékařské péče a v oblasti zabezpečení výcviku vojsk. Během své služby v AČR jsem externě pracoval na Územním středisku záchranné služby ve výjezdových skupinách lékařské služby první pomoci a rychlé lékařské pomoci a 5 let působil také jako lékař letecké záchranné služby. Při svých odborných stážích jsem získával zkušenosti v mnoha civilních i vojenských zdravotnických zařízeních na území České republiky i na Slovensku.

Erudice
Promoce na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové – 1993
Absolvování Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové – 1993
Atestace ze všeobecného praktického lékařství I.stupně- 1996
Nástavbová atestace z Organizace a řízení vojenského zdravotnictví – 2003

Odborné kurzy
Kurz základů fyzikální léčby – 1996
Kurz EKG – 1997
Battlefield advanced trauma life support (BATLS) – 2002
Kurz v oboru Neinvazivní laser (LLLT) v medicíně – 2004

Osvědčení
Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru všeobecného lékařství – vydané ČLK dne 17.1.1997
Jsem držitelem platného Diplomu celoživotního vzdělávání
Jsem školitel pro obor všeobecného praktického lékařství

Jazyková komunikace
Angličtina
Ruština
Italština – na základní úrovni
Porozumím, když na mě pacient promluví slovensky, polsky a hanácky

Zdravotní sestry
Hedvika Navrátilová
Jitka Kopecká
Michaela Schnirchová

V době mé nepřítomnosti je zastupujícím lékařem MUDr. Jaroslav Ferenc