Ambulantní doba (od 1. 1. 2024)

Pondělí: 7:30 – 14:00
Úterý: 7:30 – 13:00
(13:00 – 14:30 pouze objednaní pacienti)
Středa: 12:00 – 16:00
(16:00 – 18:00 pouze objednaní pacienti)
Čtvrtek: 7:30 – 13:00
(13:00 – 14:30 pouze objednaní pacienti)
Pátek: 7:30 – 12:00

Pondělí: 7:30 – 9:30 odběry krve.
Odběry v jiný termín pouze po předchozí domluvě.

Úterý: 7:30 – 9:00 diabetická poradna pro pozvané diabetiky
Čtvrtek: 7:30 – 9:00 diabetická poradna pro pozvané diabetiky

V odpoledních hodinách pouze objednaní pacienti lékařem!!!
Objednáni budou pacienti ke konzultaci pro správu sociálního zabezpečení, domovy důchodců, předoperační vyšetření, výpis ze zdravotní dokumentace, … a to z důvodu plynulosti ambulantní doby pro ostatní pacienty.

Proto žádáme o dodržování stanovené ambulantní doby.

Pokud přijde pacient na konec ambulantní doby, nebo až po ní, bude vyzván ať přijde následující den. Děkuji za pochopení.

Pořadí pacientů určuje lékař!!!